Arhiva za: September 2016

Zakup stana – Ugovor o zakupu

September 23, 2016 08:00

Kako iznajmljivanje stana može postati problematično, najbolje je insistirati na potpisivanju ugovora o zakupu. Koji su elementi takvog ugovora i razlozi za raskid ugovora o zakupu, saznajte u sledećem tekstu. Read more
Pročitajte više


Suvlasništvo i zajednička svojina – Razlike i prava

September 12, 2016 08:00

Dok suvlasništvo opisuje situaciju kada više osoba ima pravo svojine na jednoj nekretnini, zajednička svojina postoji kada jedna nekretnina ima više vlasnika, pri čemu se ne zna koliki je čiji deo, i postoji samo u ograničenom broju slučajeva. Read more
Pročitajte više


Stanarsko pravo – Sta je tacno stanarsko pravo i koje to prednosti donosi

September 10, 2016 08:00

Iako se stanarsko pravo više ne može steći, s obzirom na to da je ta mogućnost ukinuta 1959. godine za stanove u privatnoj svojini i 1992. za one u državnoj svojini, oni koji su to pravo stekli pre tog roka, kao i oni koji su zainteresovani za kupovinu stana nad kojim neko ima stanarsko pravo, obično imaju više nepoznanica i pitanja. Pokušaćemo da razrešimo neke od glavnih problema. Read more
Pročitajte više


Kupoprodaja nepokretnosti – Elementi predugovora i ugovora

September 07, 2016 08:00

Elemente predugovora i ugovora treba pažljivo razmotriti i konkretno navesti jer ova dva dokumenta obavezuju i kupca i prodavca, a kako bi sve proteklo bez problema nakon potpisivanja, potrebno je biti vrlo obazriv. Na sledeće stavke tom prilikom treba obratiti posebnu pažnju. Read more
Pročitajte više